Circulariteit en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit in onze genen

Circulariteit en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit in onze genen. Hetgeen wij vandaag doen en creëren zal een effect hebben op de volgende generaties. Daarom tracht Pasta by Michel een verantwoorde footprint achterlaten bij het bereiken van onze doelstellingen.

Voedselveiligheid en kwaliteit

Pasta by Michèl vindt het zeer belangrijk om veilige voedingsmiddelen te produceren voor haar afnemers, hiertoe heeft zij een voedselveiligheidssysteem. Om de voedselveiligheid te garanderen worden grondstoffen gekocht waarvan we overtuigd zijn dat deze veilig zijn en in overeenstemming met de geldende wetgeving. Vertrouwen en transparantie zijn een uitgangspunt bij het selecteren van een leverancier. Wij hanteren het 'boer tot bord' concept en dat betreft veilig voedsel en het welzijn en de gezondheid van dieren en planten. De overgrote meerderheid van onze inkopen zijn biologische producten. Een belangrijke voorwaarde richting onze grondstoffenleveranciers is dat zij de gewassen duurzaam verbouwen, zonder gebruik te maken van niet-biologische bestrijdingsmiddelen die zowel de smaak als ook de grond op nadelige wijze kunnen beïnvloeden. Onze uiteindelijke producten zijn eerlijk & duurzaam, zonder e-nummers en conserven.


Social return

Naast de naleving en invulling van de wettelijke voorschriften en specifieke eisen van afnemers, streeft Pasta by Michèl naar optimalisatie van de arbeidsomstandigheden. Het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden, maar ook werkt iedere medewerker binnen zijn/haar verantwoordelijkheidsgebied volgens de algemene (veiligheids-)voorschriften, procedures en werkinstructies om zodoende gezamenlijk te zorgen voor een zo veilig mogelijke en verantwoorde omgeving. We zijn ons bewust van onze omgeving en creëren graag kansen voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Momenteel is ca. 35% van onze medewerkers actief vanuit de Participatiewet.


Milieu

Pasta by Michèl is zich bewust van haar verantwoordingen op het gebied van milieu en energiebesparing. Afvalscheiding en een zo beperkt mogelijk energieverbruik zijn aandachtspunten die in het beleid worden meegenomen. In samenwerking met leveranciers en klanten wordt gestreefd naar minimalisatie van hoeveelheden, soort verpakkingen en milieubelasting. Pasta by Michèl levert kwaliteitsproducten. Met name het in acht nemen van hygiëne en het gebruik van hoogwaardige grondstoffen en ingrediënten, als ook moderne productiemethoden dragen in belangrijke mate bij aan ons imago. Kwaliteit is ‘het altijd voldoen aan de verwachtingen van de klant’. Ons energiegebruik is momenteel minimaal als gevolg van ons gloednieuwe machine-park, de gerealiseerde nieuwe lichtinstallaties (LED) en een optimale isolatie van ons pand. Tevens worden onze grondstoffen zo efficiënt mogelijk ingezet. Continu zoeken we naar manieren om ons productieproces zo in te richten dat er een minimum aan restmaterialen overblijft of waar mogelijk te kunnen hergebruiken. Momenteel wordt onderzocht of we uiteindelijke restmaterialen kunnen laten verwerken tot bv veevoer om zo in totaal zo weinig mogelijk grondstoffen te verspillen. Restantpartijen worden met enige regelmaat aan lokale goede doelen geschonken.